Pozývame Vás na DOD 3. februára 2016 !

 

  

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.