Zápis do 1.ročníka sa predlžuje do 22.mája 2015

 

  

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.