Deň otvorených dverí:
25.02.2015 od 8:00 do 14:00 hod.

 

  

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.