17. až 19. júna 2014 oslavujeme 20. výročie
založenia CSOŠE P. G. Frassatiho

 

  

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.