Pre maturantov:

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?

 
 

+ Virtuálna prehliadka školy +

Kam po  strednej? Informacie k podaniu 2 %

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.